Fase 1 - Innlæringshastighet

Denne initielle delen av utdanningen skal lære eleven rytmen eller signaturen til de forskjellige bokstaver A-Z. Totalt 200 timer er planlagt for fase 1.

Med innlæringshastighet menes at det er ekstra lang pause mellom tegnene i forhold til normal trafikkhastighet.

Innholdet i fase 1 er som følger:

  • Del 1 - 5/12 speed
    193 timer. Bokstavene sendes i en hastighet av 12 speed, men med kunstig mellomrom mellom tegnene tilsvarende 5 speed.
  • Del 2 - 6/10 speed
    7 timer. Hensikten med denne hastighet er å forberede for fase 2. Hastigheten på tegnene er 10 speed, og kortere mellomrom tilsvarende hasighet på 6 speed.

Det er svært viktig at progresjonen holdes, at alle timene gjennomgås for hvert trinn.

(c) Birger Olsen 2016
Oppdatert nov 16