Fase 2 - Trafikkhastighet

Denne delen av utdanningen skal bringe eleven over i trafikkhastighet (naturlig tegn-mellomrom) og opp i hastighet til 12 speed (60 tegn/min). Det er planlagt 400 timer i denne fasen.

Dersom eleven opplever at tegnene sendes sammenhengende i starten, er dette natrulig. Eleven vil ganske snart kjenne forskjellen mellom elementmellomrom, tegnmellomrom og ordmellomrom i trafikkhastighet, og bli fortorlig med denne takt.
Det har vist seg at en kan bruke mindre tid på de laveste hastighetene. De forskjellige hastigher er likevel nødvendig da innlæringen skjedde i en reell hastighet på 5 speed selv om tegnene i seg selv ble sendt i 12 speed. Når hastigheten er oppe i reel 12 speed, introduseres nye tegn som æøå og tegn.

Innholdet i fase 2 er som følger:

 • 5 speed
  10 timer (kodemeldinger)
 • 6 speed
  20 timer (kodemeldinger)
 • 7 speed
  30 timer (kodemeldinger)
 • 8 speed
  40 timer (kodemeldinger)
 • 9 speed
  60 timer (kodemeldinger)
 • 10 speed
  70 timer (kodemeldinger)
 • 11 speed
  70 timer (kodemeldinger)
 • 12 speed
  70 timer + 30 timer med æøå og tegn (kodemeldinger og telegrammer)

Det er viktig at progresjonen holdes, at alle timene gjennomgås for hvert trinn.

(c) Birger Olsen 2016
Oppdatert nov 16