Om programmet

Undervisningsprogrammet

Programmet er i helhet utviklet av Birger E Olsen (BEO-informasjonssikkerhet), og basert på utdanningskonseptet brukt på Hærens Radioskole på Jørstadmoen 1976.

Det originale utdanningsprogrammet fra Radioskolen, har trolig gått tapt etter at Radioskolen (RS/HSB) ble lagt ned i 1983.

Det er lagt ned et omfattende arbeid i utvikling av dette undervisningsprogrammet. Det er tilpasset både privat undervisning (egentrening) og klasseromsundervisning. Det består av en timeplan for opp til 1600 timer (avhengig av nivå) som må følges, uansett om det er egenutdanning eller klasseromsundervisning. Timeplanen henviser til leksjoner som skal spilles av fra en spilliste tilhørende den enkelte time. Hver time har en egen side på nettet. Det vil si at undervisningsopplegget består av over 1600 nettsider..
Leksjonene er spilt inn som lydfiler i .wav-format, og det er totalt ca 10.000 lydfiler. Det er, gjennom programmet, gjort en ballanse mellom variasjon av meldinger, og gjenbruk for å spare plass. (Uten gjenbruk ville antall lydfiler oversteget 16.000).
Til hver leksjon følger det med en fasit som må gjennomgås etter hver spilte leksjon. Fasiten kan fås fram ved å klikke på knappen med leksjonsnummer i tilknytning til hver lydfil/leksjon. Ikke klikk fram fasit før leksjonen er kjørt, og skrevet ned.
Gjennomgår man time for time helt etter programmet vil eleven kunne motta morse i 25 speed etter 1600 timer. Det er selvsagt mulig å repetere timer og leksjoner i programmet, men lengre tid må da påregnes.

Gjennom hele programmet benyttes begrepet "speed" som et begrep for hastighet. Speed er det samme som ord pr minutt (ord/min). Basis for hastigheten er gjennomstinnsordet "PARIS". Det betyr at i 20 speed sendes ordet PARIS 20 ganger pr minutt. Dette tilsvarer da 100 tegn/min.
Videre brukes begrepet "trafikktakt" eller "trafikkhastighet" (uavhengig av speed). Det er den normale bokstav-mellomrom, i motsetning til "innlæringstakt" eller "innlæringshastighet" hvor det er kunstig lang avstand mellom bokstavene. (Fase 1).

Om tekstene i programmet

I tekstene som er brukt til skipsradiotelegram, finnes det mange navn og hendelser. Alle navn, adresser og hendelser er fiktive.

Tekstene som benyttes til klartekst, er bearbeidede tekster med utgangspunkt fra Wikipedia. Alle øvrige tekster og meldinger er egenutviklede. Kilde til oppsett er "Instruks for Norske skipsradiostasjoner".

Tekstene som er benyttet til kodemeldinger, er genererte tilfeldige bokstaver, tall og tegn innen den gruppen som eleven skal trene på. Kodemeldinger presenteres i grupper på 5 og 5 tegn. (I noen få leksjoner er det grupper på 7 og 7).

Om kopiering

Utdanningsprogrammet, med lydfiler og fasit er i sitt hele utarbeidet av BEOlsen Informasjonssikkerhet, og er underlagt lov om opphavsrett til åndsverk.

Det gis ikke anledning til å kopiere verken lydfiler eller fasit i noen form, uten særskilt skriftlig samtykke fra BEOlsen Informasjonssikkerhet.

Det er selvfølgelig tillatt å skrive ned morsetekst fra lydfiler i hensikt å gjennomføre undervisning. Denne nedskrevne tekst kan ikke brukes til annet formål enn å kontrollere denne mot fasit.

Bruk av utdanningsprogrammet

Prinsippet med utdanningsprogrammet, er å først innlære bokstavenes rytme. Man teller ikke prikker og streker ved mottaking av morse, men lærer seg rytmen av bokstaven eller tegnet. Dette skjer i forlenget avstand mellom tegnene (innlæringstakt).

Når bokstavene er innlært fjernes det kunstige lange mellomrommet mellom bokstavene, og vi går over til trafikktakt. Først i svært lav hastighet, og så en gradvis hastighetsøkning gjennom hele programmet. Ved de høyeste hastigheter er det mange som gjenkjenner rytmen av hele ord.

Utdanningsprogrammet er delt inn i faser, som følger:

 • Fase 1
  Innlæring av bokstaver a-z. Fase 1 består av totalt 200 timer. Den er grunnlaget for de øvrige faser i progressjonen, da den har som formål å lære inn rytmen av de enkelte bokstaver. Fasen er delt i 2, med hovedvekt på en innlæringshastighet på 5/12 (bokstavene sendes med en hastighet på 12 speed, men med kunstig mellomrom som tilsvarer 5 speed). Del 1 består av 193 timer. Del 2 har kun til hensikt å gi en litt mykere overgang til trafikkhastighet i fase 2, og består av 7 timer i innlæringshastighet 6/10.
 • Fase 2
  Målet med fase 2 er å bringe eleven opp til en hastighet til 12 speed ( 60 tegn/min ) i trafikktakt. Det vil si at det er naturlig avstand mellom tegn. Innlæring av æøå, samt tall og tegn skjer i denne fasen. som består av totalt 400 timer. Dette er det første reelle nivå hvor eleven kan stoppe sin utdanning. Nivået er det militære B-telegrafister utdannes til, og tidligere også krav for radioamatørlisens.
 • Fase 3
  Fase 3 utgjøres av 300 timer. Målet er trafikktakt opp til 16 speed ( 80 teng/min ). Dette er kravet for Forsvarets A-telegrafister, og er også kravet for mottak av kodemeldinger for skipsradiosertifikat klasse 2.
  Fra og med fase 3, og gjennom de nesete fasene, anbefales det å bruke skrivemaskin, eller et tekstbehandlingsprogram på PC for mottak av meldinger/tekst. Denne bør brukes mest, men øving må også skje med håndskrift. Ved bruk av skrivemaskin/PC, vil jeg neste si det er nødvendig å beherske Touch-systemet. Fokuset må være på det mottatte morsetegn - ikke hvor på tastaturet en skal trykke.
 • Fase 4
  Består av 300 timer, og bringer eleven fra 17 - 20 speed ( 100 tegn/min ). Dette er kravet for klartekstmottak for skipsradiosertifikat kl. 2. og mottak av kode for skipsradiosertifikat kl. 1.
 • Fase 5
  Fasen består av 400 timer, og bringer eleven videre fra 20 speed til 25 speed ( 125 tegn/min ). Dette er klartekst-kravet for skipsradiosertifikat kl. 1.

Nå er telegrafi for en god del år siden tatt bort som offisielt kommunikasjonsspråk. Det skjedde i år 2000. Derfor er alle krav som er listet ovenfor gamle krav som gjalt dengang telegrafi og morse var et offisielt språk.

Avhengig av ditt eget nivå, kan du starte på eller i det nivå du ønsker. Det vil si, at dersom du har lært inn alle bokstaver i form av lyd, kan du starte på nivå 2. Er du tidligere utdannet B-telegrafist, eller radioamatør og behersker 12 speed, kan du starte direkte på fase 3.

Ellers vil jeg på det sterkeste anbefale at man starter på begynnelsen - fase 1 - og arbeider seg gjennom programmet. Fase for fase og time for time. Helt til det nivå man selv ønsker.

Fase 1 har kun innlæring av bokstavene A-Z.

Fra og med fase 2 er det i hovedsak 3 forskjellige tekster:

 • Kodegrupper
  Kodegrupper er grupper på 5 og 5 tegn i tilfeldig rekkefølge. De fleste kodegruppene består av bokstavene A-Z, men det er også grupper med tall og tegn for innøving av disse.
 • Klartekst
  Klartekst er som det menes en lesbar tekst. Enten på engelsk eller på norsk.
 • Telegram
  Telegrammene er satt opp i henhold til "Instruks for norske Skipsradiostasjoner" og simulerer telegram fra land til skip og omvendt. Disse er gruppert i 5 og 5;
  • 2 kodetelegrammer
  • 1 klarteksttelegram
  • 1 kodetelegram
  • 1 klarteksttelegram
  Dette er gjennom timene ikke så veldig synlig, men grupperingen er der for å ha mulighet til å veksle mellom maskin- og håndmottak. (Se under prøver).

Se eksempler på progressjon i utdanningsprogrammet her.

Mottaksteknikk

Mottaking av morse krever i tillegg til et godt øre for rytmiske variasjoner, også god teknikk når tegn skal skrives ned. Enten det er med penn/blyant eller med skrivemaskin/PC.

For det første. Finn en god arbeidsstilling og slapp av. Under mottakingen, hender det at man blir usikker på et tegn. Begynner man da å tenke for mye på hva det var, mister man fort et par - tre stykker til. Slapp av. Gi slipp på tegnet som du ikke oppfattet, og fokuser på neste. Ved mottak med penn/blyant, velg en skrivestil hvor du skriver sammenhengende bokstaver. Ved stakkato skriving er det lettere å miste tegn.

Spesielt i høyere hastigheter kan med fordel skrivingen ligge 2-3 tegn bak de du hører i øyeblikket. Dette sikrer en jevnere flyt i mottakingen

Prøver

I fase 1 er det prøver etter innlæring av hver 2. bokstav. Fra Fase 2 er det, for hver ca 25. time (tilsvarende en uke ved 5 timer daglig), programmert med en prøve.
Prøvene er egne tekster som ikke gjenbrukes, og følger de oppsett av meldinger som det trenes på. Fasit til prøver er ikke gjort tilgjengelig som ved de respektive leksjoner. Fasit fås ved forespørsel. Håndtering av fasit til prøver avtales med den enkelte bruker.
Etter at skipstelegrammer blir introdusert i 13 speed, består prøvene i hovedsak av 5 skipsmeldinger. Disse 5 meldingene er, som alle skipsmeldinger, sammensatt av 2 kodemeldinger, 1 klartekstmelding, 1 kodemelding og til slutt en klartekstmelding.
Hensikten med denne inndelingen, er at de 3 første meldinger (2 kode og 1 klartekst) skal tas i mot med skrivemaskin/PC. De to siste (1 kode og 1 klartekst) tas imot med penn/blyant.

Fasene 2, 3, 4 og 5 har i tillegg avsluttende prøver som ikke er tilgjengelig på disse sidene, men som kan gjennomføres separat, med en sertifisering (ikke offentlig) gitt av utvikler av programmet. Den praktiske gjennomføringen av disse avsluttende prøver er ennå ikke avklart.

Feilmelding og henvendelser

Ved behov kan leverandør av dette utdanningsprogrammet kontaktes. Enten det er å melde feil, fasit til prøver, eller annet.

Fyll ut følgende mail og sende den til: birger@beo-infosikkerhet.no

Klikk på lenken så får du opp e-postmelding, fyll inn og send.

Programutvikler

Utvikler av undervisningsprogrammet har utviklet dette for BEOlsen Informasjonssikkerhet, som har rettighetene til programmet. Utvikler har gjennomført Hærens Radioskole i 1976-77 med bestått eksamen. Det vil si Skipsradiosertifikat kl 2. Han innehar amatørlisens LA5OW og har i en periode bestyrt treningsstasjon i Forsvaret med cs LJ2N. Han har også bistått voksenopplæringen i Forsvaret i kurs som ledet til radioamatørlisens.

(c) Birger Olsen 2016
Oppdatert nov 16